Tuesday, February 14, 2012

Ibu ayat al-Quran

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Yang Menguasai hari pembalasan.
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Tunjukkan kami jalan yang lurus.
(Iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka ; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Complete 7 ayat. Baca dah hayati.

No comments:

Post a Comment